Zapytania

Zapytanie

Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR3\BGK\N\2019
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Plik do pobrania: Informacja_o_wyniku_postepowania_2.BGK.N.2019.pdf
ZAPYTANIE NR 2/BGK/N/2019
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Plik do pobrania: Zalacznik_nr_3_2_BGK_N_2019.docx
Zalacznik_nr_5_2_BGK_N_2019.docx
Zalacznik_nr_2_2_BGK_N_2019.docx
Zalacznik_nr_4_2_BGK_N_2019.doc
Zalacznik_nr_1_2_BGK_N_2019.docx
ZAPYTANIE_OFERTOWE_2.BGK.N.2019.pdf
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/BGK/N/2019
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Plik do pobrania: INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_1.BGK.N.2019.pdf
ZAPYTANIE NR 1/BGK/N/2019
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
Zalacznik_nr_1_1_BGK_N_2019.docx
Zalacznik_nr_2_1_BGK_N_2019.docx
Zapytanie_nr_1_BGK_N_2019.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/STALMAX/BGK/2018
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR1.STALMAX.BGK.2018.pdf

Zal_1_1_STALMAX_BGK_2018.docx
Zal_2_1_STALMAX_BGK_2018.docx
Zal_3_1_STALMAX_BGK_2018.doc
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 5/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania: INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_5.STALMAX.BGK.2017_.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_5.STALMAX.BGK.2017.pdf
Zal_2_CT_5_BGK_2017.docx
Zal_1_CT_5_BGK_2017.docx
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_3a.STALMAX.BGK.2017.pdf
Zal_1_speczarka_3a_BGK_2017.docx
Zal_2_speczarka_3a_BGK_2017.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3A/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_3a.STALMAX.BGK.2017.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/STALMAX/BGK/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_1.STALMAX.BGK.2017.pdf
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_2.STALMAX.BGK.2017.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/STALMAX/BGK/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_3.STALMAX.BGK.2017.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_4.BGK.2017.pdf
Zal_nr_1_do_Zapytania_nr_4_STALMAX_BGK2017__1_.docx
Zal_nr_2_do_Zapytania_nr_4_STALMAX_BGK_2017__1_.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/STALMAX/BGK/2017
Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:
INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_4.STALMAX.BGK.2017.pdf
Zapytanie

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/STALMAX/RPO/2017
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3.STALMA.RPO.2017.pdf
ZAL_NR_1_ZAPYTANIA_3_STALMAXRPO2017.docx
ZAL_NR_2_DO_ZAPYTANIA_3_STALMAX_RPO_2017.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/STALMAX/RPO/2017
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/STALMAX/RPO/2017
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
ZAL_NR_1_ZAPYTANIA_2_STALMAXRPO2017.docx
ZAL_NR_2_DO_ZAPYTANIA_2_STALMAX_RPO_2017.docx
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2.STALMAX.RPO.2017.pdf
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/STALMAX/RPO/2017
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
INFORMACJA_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_NR_2.STALMAX.RPO.2017.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/STALMAX/RPO/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/STALMAX/RPO/2017
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
Informacja_o_wyniku_postepowania_nr_1-STALMAX-RPO-2017.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_4_STALMAX_RPO_2016.pdf
ZALACZNIK_NR_1_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_4_STALMAX_RPO_2016.docx
ZALACZNIK_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_4_STALMAX_RPO_2016.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
4.STALMAX.RPO.2016.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_3_STALMAX_RPO_2016.pdf
ZALACZNIK_NR_1_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_3_STALMAX_RPO_2016.docx
ZALACZNIK_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_3_STALMAX_RPO_2016.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
3.STALMAX.RPO.2016.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_2_STALMAX_RPO_2016.pdf
ZALACZNIK_NR_1_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_2_STALMAX_RPO_2016.docx
ZALACZNIK_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_2_STALMAX_RPO_2016.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
2.STALMAX.RPO.2016.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_1_STALMAX_RPO_2016.pdf
ZALACZNIK_NR_1_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_1_STALMAX_RPO_2016.docx
ZALACZNIK_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_NR_1_STALMAX_RPO_2016.docx
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/STALMAX/RPO/2016
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Plik do pobrania:
1.STALMAX.RPO.2016.pdf
Twój koszyk