Projekty realizowane

Strona głównaProjekty realizowane
Projekt realizowany

Optymalizacja technik formowania z uwzględnieniem otworów jedno i wielostopniowych

Firma STALMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Optymalizacja technik formowania z uwzględnieniem otworów jedno i wielostopniowych”.

W ramach projektu firma planuje wdrożyć elementy technologii własnej oraz planowanej do zakupu wraz z patentem od jednostki naukowej. Wdrożenie technologii będzie się wiązać z zakupami maszyn do kucia matrycowego wraz z ciągarkami oraz maszyny do wytwarzania narzędzi i regału do logistyki narzędzi. Zakupywane maszyny mają zapewnić bazę niezbędną do wdrożenia nowej technologii.

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach wytwórczych przedsiębiorstwa STALMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Docelowo z nowoczesnych produktów i rozwiązań technologicznych, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i za granicą.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania produktów stanowiących rezultat projektu, a określonych jako „Grupa detali z otworami jedno i wielostopniowymi dla przemysłu motoryzacyjnego” – produktów, ze względu na ich właściwości, innowacyjnych co najmniej na skalę rynku europejskiego. Cele będą realizowane w oparciu o zasady 6R i będą wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym.

Efektem, czyli produktem/towarem będącym wynikiem wdrożenia nowej technologii jest grupa zaawansowanych technicznie detali dla przemysłu motoryzacyjnego o ulepszonych w sposób znaczący cechach jakościowych i funkcjonalnych. Cechy nowych produktów związane są z ich parametrami technicznymi, eliminacją pierwiastków szkodliwych, mniejszym zużyciem energii w procesie i konkurencyjnymi kosztami wytwarzania umożliwiającymi zastosowanie atrakcyjnej rynkowo ceny produktów dla motoryzacji.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 24.088.400,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 14.453.040,00 zł

Twój koszyk