Projekty zrealizowane

Strona głównaProjekty zrealizowane
Projekt zrealizowany

KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 DOTACJE BEZPOŚREDNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Stalmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. "Produkcja specjalistycznych elementów złącznych dla lotnictwa" w ramach osi priorytetowej I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Celem projektu jest wdrożenie do seryjnej produkcji grupy tzw. elementów złącznych z przeznaczeniem dla branży lotniczej wykonanych w oparciu o opracowaną we własnym projekcie B+R technologię produkcji, polegającą m.in. na innowacyjnej metodzie tłoczenia wyrobów specjalnych z otworami i walcowania na nich gwintów. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu technicznemu nowe produkty posiadać będą parametry krytycznie dla branży lotniczej na wymaganym poziomie zaś w niektórych obszarach istotnie przewyższające minimalne wymagania, przy konkurencyjnej cenie wytwarzania.

Wartość projektu: 6 515 310,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 913 350,00 PLN

Projekt zrealizowany

PODZIAŁANIE 3.2.2. "KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE" PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Stalmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt "Technologia produkcji elementów złącznych z wykorzystaniem metody kucia" w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "Kredyt na innowacje technologiczne".

Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji nowej generacji elementów złącznych. Zaplanowana do wdrożenia technologia umożliwi uruchomienie na jej podstawie wytwarzanie znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów w postaci nowej generacji elementów złącznych. Rezultatem wdrożenia technologii będzie towar (produkt) w postaci nowej generacji elementów złącznych o nowych cechach jakościowych i funkcjonalnych z przeznaczeniem głównie dla rynku motoryzacyjnego.

Wartość projektu: 6 496 900,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 898 140,00 PLN

Projekt zrealizowany

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3. KREDYT TECHNOLOGICZNY

FIRMA STALMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST BENEFICJENTEM EUROPEJSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - INNOWACYJNA GOSPODARKA, W RAMACH KTÓREGO POZYSKAŁA ŚRODKI NA INWESTYCJE: "STALMAX LOREM IPSUM DOLOR I PLAZMOWEGO NAKŁADANIA POWŁOK DLC".

Nazwa beneficjenta: Stalmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 6 000 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji: 01/01/2013-30/06/2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Twój koszyk