Zapytanie

Informacja o wyniku postępowania NR 3/STALMAX/RPO/2017

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.