Pliki do pobrania

  Historia


       Stalmax jest producentem wyrobów specjalnych i powłok. Stalmax jest firmą rodzinną założoną przez Jeż Stanisława i Jeż Roberta w 1998 roku, zlokalizowanej w miejscowości Piątkowiec. Stalmax wywodzi się z firmy Stalbig istniejącej od 1982 roku, zlokalizowanej w Wadowicach Górnych 90. W 2015 roku firma Stalmax przekszatałciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (STALMAX Sp. z o.o.). Stalmax jest producentem śrub, elementów złącznych głównie dla branży motoryzacyjnej. Produkujemy bardzo szeroki asortyment wyrobów śrubowych, w tym wiele wyrobów specjalnych wg wymagań i na życzenie klienta oraz dostarczonej dokumentacji technicznej. Charakteryzują się one dużą dokładnością geometryczną i odpowiednimi własnościami

Firma Stalmax zapewnia wysokie standardy jakościowe, dowodem tego jest wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO/TS 16949.
Stalmax w trosce o środowisko wdrożył i certyfikował System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

       Produkcja w firmie Stalmax oparta jest na wykorzystaniu najnowszych technologii, wysokiej jakości materiałów, nowoczesnego parku maszynowego oraz profesjonalnym oprogramowaniu. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel i jest dobrze przygotowana i wyposażona w maszyny i urządzenia stanowiące podstawę do wykonania produkcji zarówno pod względem ilości jak i jakości. Celem Stalmax jest zaspokojenie potrzeb naszych dotychczasowych i nowych klientów w kraju i zagranicą.

Plants: obrazek 1 0f 4 thumb Plants: obrazek 2 0f 4 thumb Plants: obrazek 3 0f 4 thumb

Firma Stalmax od wielu lat działa na rynkach światowych, posiada duże doświadczenie we współpracy z organizacjami korporacyjnymi o zasięgu globalnym. Ponad 90% wyrobów i usług dostarczane jest do branży Automotive.

Współpracujemy z:

 • TRW Polska Sp. z o.o.
 • Magneti Marelli Poland Sp. z o.o.
 • Lys Fusion Poland Sp. z o.o.
 • Fiat Powertrain Technologies Poland
 • Fiat Auto Poland
 • TRW Cars
 • Sila Poland Sp. z o.o.
 • Brembo Sp. z o.o.
 • Takata Romania S.R.L.
 • ITW Pronovia S.R.L.
 • Magna Automotive Poland Sp. z o.o.


  Polityka Jakości - Stalmax


Nadrzędnym celem polityki naszej firmy jest przewidywanie i spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie jakości, terminowości dostaw, wiarygodnych i pewnych form współpracy oraz konkurencyjnych cen produkowanych przez nas wyrobów.

„CZŁOWIEK DLA JAKOŚCI - JAKOŚĆ DLA CZŁOWIEKA”


Ramy do osiągania celów jakości:

■ identyfikowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów przebiegających w STALMAX ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów procesów głównych o zasadniczym znaczeniu dla spełniania wymagań Klientów;
■ określanie i monitorowanie szczegółowych, mierzalnych celów jakości dla procesów ze szczególnym uwzględnieniem procesów głównych;
■ zapewnienie odpowiednich zasobów do prawidłowego funkcjonowania systemu jakości;
■ ciągłe doskonalenie organizacji firmy oparte na poprawie skuteczności i efektywności procesów
■ stałe doskonalenie jakości produkowanych wyrobów i oferowanych usług poprzez ciągłe szkolenia pracowników oraz doskonalenia technologii z uwzględnieniem współpracy z klientami.
■ dokładne rozpoznanie oczekiwań naszych odbiorców i proponowanie im najlepszych użytkowo-jakościowych wyrobów.
■ produkowanie wyrobów dających pełną satysfakcję klientom pod względem użytkowym i finansowym,
■ zaangażowanie wszystkich pracowników przy wdrażaniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością,
■ właściwy dobór dostawców i partnerskie stosunki z dostawcami,
■ podnoszenie świadomości pracowników do doskonalenia, samokontroli i identyfikowania się, z interesami firmy,
■ motywowanie pracowników do samodoskonalenia i racjonalizacji stanowiska pracy.


Kierunkami celów jakościowych są:

■ zdobywanie nowych Klientów i rynków zbytu,
■ obniżenie wskaźnika reklamacji od naszych Klientów,
■ obniżenia wadliwości wewnętrznej,
■ inwestowanie w doskonalenie technologii,
■ inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji całej załogi.

STALMAX Sp. z o.o.
Piątkowiec 55 B, 39-308 Wadowice Górne, NIP: 871-15-17-351
tel. +48 14 666-11-11
e-mail: stalmax@stalmax.eu